Kontakt

Biuro w Piasecznie:

ul. Okulickiego 26

05-500 Piaseczno

Biuro w Katowicach:

ul. Sowińskiego 4

40-018 Katowice

Siedziba Spółki: Piaseczno 05-500, ul. Leopolda Okulickiego 26, NIP: 1231273170; Regon: 146348773; Wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego po numerem KRS 0000437020; Kapitał Zakładowy: 50.000,00 PLN

Formularz kontaktowy:* - pola obowiązkowe